Bezpieczny odpis PFRON

Pracodawca zatrudniający ponad 25 pracowników  (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. daje możliwość obniżenia składki na PFRON w wysokości  85% od wartości usługi. Nasi klienci mają prawo skorzystania z ulgi, co znacząco wpływa na oszczędności w ich firmie.

Gwarantujemy ulgi we wpłatach na PFRON w wysokości 85% wartości netto zakupionych u nas usług.

Przykładowo:

Przedsiębiorstwo korzystające z naszych usług na poziomie 10 000 zł miesięcznie ma prawo do ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON w wysokości 8 500 zł.