Realizacje

Obecnie nasi pracownicy pilnują ponad
80 placówek dla zleceniodawców, takich jak:

 • Poszukiwanie Nafty i Gazu Jasło S.A.
 • PGNiG Technologia S.A. w Warszawie
 • Gazobudowa Kraków S.A.
 • Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą
  w Krakowie
 • Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami
  Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
  Miejskiej sp. z o. o. w Tarnowie
 • Metalodlew S.A.
 • Ekogrys Kraków
 • Malinowe Hotele sp. z o. o.
 • Regesta S.A.
 • Gmina Miejska Kraków
 • Nowy Styl sp. z o. o.
 • Mostostal S.A. Kraków

Loading map...

Loading