O Firmie

IMG_0209-2

Paweł Ramus

Przedsiębiorstwo Usługowe „SED-HUT” S.A. jako firma ochrony osób i mienia funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 2000r. Firmę utworzono na bazie Straży Przemysłowej, chroniącej kombinat metalurgiczny Huta im. T. Sendzimira (wcześniej Huta im. Lenina) od chwili jego powstania  w 1950r.. Jesteśmy firmą świadczącą usługi ochrony osób i mienia na podstawie wydanej przez MSWiA koncesji nr ZK-I-L-0008/99, oraz usługi utrzymania czystości. W Krajowym Rejestrze Sądowym jesteśmy wpisani pod nr 0000199150.

P.U. „SED-HUT” S.A. wykonuje kompleksowe usługi w zakresie:

OCHRONY FIZYCZNEJ

 • stałej – wystawianie stacjonarnych posterunków,
 • doraźnej – kontrola obiektów przez grupy interwencyjne,
 • konwoju wartości pieniężnych i innych podmiotów wartościowych,
 • monitoringu tj. całodobowego nadzoru elektronicznego systemu alarmowego

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Dla podniesienia skuteczności ochrony fizycznej proponujemy Państwu montaż systemów zabezpieczeń technicznych wraz z możliwością ich konserwacji:

 • systemy sygnalizacji  włamania i napadu – SSWiN,
 • systemy telewizji przemysłowej – CCTV
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy sygnalizacji PPOŻ itp.

Wszechstronna wiedza i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa oraz ściśle wyselekcjonowana i dobrze wyszkolona kadra pracowników dają nam możliwości podejmowania się realizacji różnorodnych zleceń w zakresie  ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego oraz zabezpieczenia technicznego:

 • ochrona obiektów i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • ochrona obiektów przemysłowych (zakłady przemysłowe, firmy produkcyjne, budowy),
 • ochrona placówek handlowych i usługowych (sklepy, apteki, hurtownie, pracownie i zakłady rzemieślnicze, obiekty gastronomiczne),
 • ochrona instytucji użyteczności publicznej (budynki administracji  publicznej, szkoły, banki, kościoły, placówki służby zdrowia, placówki kulturalne, bloki i osiedla mieszkalne, sieci wodociągowe, gazowe, energetyczne, sieci  i urządzenia teleinformatyczne)
 • ochrona imprez masowych (zawody sportowe, wydarzenia kulturalne, festyny, koncerty, konferencje i spotkania),
 • zlecenia indywidualne.

Prowadzimy również doradztwo w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów i obszarów tj. tworzymy plan ochrony, doradzamy skuteczne metody  eliminacji zagrożeń, projektujemy systemy alarmowe oraz systemy telewizji przemysłowej.

 

Wszystkie swoje działania wykonujemy i ponosimy za nie odpowiedzialność na zasadach należytej staranności według przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedsiębiorstwo jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 500 000 złotych. Ubezpieczenie to obejmuje  odpowiedzialność cywilną z tytułu  prowadzenia działalności gospodarczej rozszerzoną o klauzule  odpowiedzialności.

 

Stosowane przez nas kryteria kadrowe, właściwy nadzór oraz stałe  szkolenie pozwala na wyselekcjonowanie zespołów ludzkich dysponujących wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami  do wykonywania zadań ochronnych, jak również posługiwania się w szczególnych przypadkach bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego.

 

Obecnie w zakresie zadań związanych   z  ochroną osób i mienia P.U. SED-HUT S.A. zatrudnia ok. 650 osób. Zatrudnieni przez nas pracownicy ochrony pełnią służbę w umundurowaniu oraz są wyposażeni w profesjonalne środki wspomagające ochronę. Zadania ochronne wykonywane są przez naszych pracowników z należytą starannością, profesjonalizmem oraz na wysokim poziomie estetycznym.

 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasza firma wprowadziła do swojej oferty  usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych. Oferujemy usługi w zakresie sprzątania obiektów handlowych, przemysłowych, biurowych, hoteli w tym: utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych (zamiatanie, odśnieżanie traktów komunikacyjnych, pielęgnacja terenów zielonych).

Stale współpracujemy z firmami zajmującymi się specjalistycznym utrzymaniem czystości co pozwala na poszerzenie zakresu usług.

Używamy specjalistycznych środków czyszczących. Posiadają one stosowne atesty oraz są przyjazne dla środowiska.

Do realizacji powierzonych zadań wykorzystujemy urządzenia najwyższej jakości:

 • czyszczarko-froterki
 • odkurzacze przemysłowe, piorące
 • odkurzacze ekstrakcyjne
 • automaty myjąco-czyszczące
 • specjalistyczne mopy blizzard
 • wieloczynnościowe wózki do sprzątania powierzchni, zmywania podłóg

 

Szanowni Państwo!

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. działa w głównej mierze na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W związku z tym posiadamy na tym terenie duży potencjał osobowy zarówno kadr wykonawczych jak też sprawujących nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją zleceń.

Posiadamy siedzibę na terenie  Krakowa (ul. Ujastek 1), biura wraz z siedzibami Grup Interwencyjnych w Proszowicach, Miechowie i Katowicach. Posiadanie własnych struktur na tym terenie stwarza możliwość łatwego kontaktowania się w ramach realizacji zadań bieżących oraz szybkiego reagowania w sytuacjach szczególnych.

Pozostaję z szacunkiem

 

Poszukujemy osób do pracy na stanowisko:

 • Ochrona – Miejsce pracy KRAKÓW – tel: 506 451 510
 • Osoba sprzątająca – Miejsce pracy: KRAKÓW, WIELICZKA – tel: 506 184 742
 • Brygada tynkarska z obsługą agregatu tynkarskiego – Miejsce pracy: KRAKÓW – tel: 697 056 701

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów podanych wyżej lub osobiście pod adresem  ul. Ujasek 1, 30-969 Kraków. Można również złożyć podanie drogą elektroniczną pod adresem PRACA