Sed-Hut

OUTSOURCING PRACOWNICZY

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. specjalizuje się w outsourcingu pracowniczym.

Świadczymy pracę osób u nas zatrudnionych, wykonujących zadania pomocnicze dla Klienta zewnętrznego. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala sprawnie wdrożyć usługę.

Naszym celem outsourcingu jest:

  • obniżenie Państwa kosztów osobowych nawet do 50%
  • uniezależnienie od choroby lub urlopu pracownika
  • elastyczny czas pracy (również soboty i niedziele)