Sed-Hut

OCHRONA OSÓB I MIENIA

Usługa ochrony fizycznej obejmuje stały nadzór przez pracowników ochrony terenu. obiektu lub placu budowy. 
Pracownik ochrony chroni obiekt przed włamaniami i kradzieżami oraz nie dopuszcza do wstępu na strzeżony teren osób nieupoważnionych. 
Usługa ochrony fizycznej obejmuje również 24-godzinny elektroniczny nadzór (monitoring) oraz ewidencję wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie.